Aanbod

 • Individuele begeleiding van kind of jongere
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsbegeleiding
 • Psycho-educatie
 • Ouder-kind therapie
 • Onderzoek naar intelligentie:
  Kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen terecht voor intelligentieonderzoek.
 • WPPSI-III-Nl: kinderen van 2,5 tot 7jaar 11m
 • WISC-V: kinderen van 6 tot 17 jaar
 • Onderzoek aandacht en concentratie
 • Onderzoek ASS

Onderzoek wordt opgesplitst in 2X 1 uur, na afname wordt een uitgebreid verslag opgemaakt en worden de resultaten uitvoerig met ouders besproken.